EN

Mertxe Hernández Herrán, lives and works in Barcelona. A curious Barcelonian, she began her professional career after studying fashion design and she had her own brand: M TX Mertxe Hernández and shop-workshop for over fifteen years, in the Born district of Barcelona. From this stage of her career there are various articles and interviews in the national and international press, notably appearing in the New York Times Style Magazine in 2008, while some of her garments are part of textile foundations and clothing museums.

After fashion, she turned to artistic creation and studied the degree in Fine Arts, a Master’s in Teacher Training and the Master’s in Artistic Production and Research at the University of Barcelona. She has had exhibitions at the Cologne Fashion Days and exposicions at the Freie Akademie of Köln, Germany, H2o Gallery Barcelona, Mutuo Gallery in Barcelona, Senda Gallery Barcelona and Fundació Felícia Fuster Barcelona. He has been a resident artist at the Fàbrica de Creació in Barcelona Fabra i Coats during the year 2020. He currently combines teaching at the Escola Llotja with artistic creation.

CAT

Mertxe Hernández Herrán inicia la seva carrera professional després d’estudiar disseny d’indumentària en el món de la moda amb marca pròpia: M TX Mertxe Hernández i botiga-workshop durant quinze anys al barri del Born de Barcelona. D’aquesta etapa hi ha diferents articles i entrevistes a premsa nacional i internacional, destacant l’aparició al magazín del New York Times l’any 2008. Alguns dels seus dissenys tèxtils estan representats en diferents Fundacions Tèxtils i Museus d’Indumentària també va rebre l’any 2004 el premi Dona Jove Empresària  atorgat per l’Associació de Dones Emprenedores. Després d’uns anys, fa un gir cap a la creació artística i estudia el Grau de Belles Arts, el Màster de Formació de Professorat a la el Màster de Producció i Recerca Artística a la Universitat de Barcelona. Ha estat convidada a fer desfilades a Cologne Fashion Days i exposicions a la Freie Akademie de Köln, Alemanya, també ha exposat el seu treball a la Galeria H2o, a la Galeria Mutuo de Barcelona, a la Galeria Senda i a la Fundació Felícia Fuster. Ha estat artista resident a la Fàbrica de Creació de Barcelona Fabra i Coats durant l'any 2020. Actualment combina la docència a l’Escola Llotja amb la creació artística.

CAST

Mertxe Hernández Herrán inicia su carrera profesional después de estudiar diseño de indumentaria en el mundo de la moda con marca propia: M TX Mertxe Hernández y tienda-workshop durante quince años en el barrio del Borne de Barcelona. De esta etapa hay diferentes artículos y entrevistas a prensa nacional e internacional, destacando la aparición al magacín de el New York Times en 2008. Algunos de sus diseños textiles están representados en diferentes Fundaciones Textiles y Museos de Indumentaria también recibió en 2004 el premio Mujer Joven Empresaria  otorgado por la Asociación de Mujeres Emprendedoras. Después de unos años, hace un giro hacia la creación artística y estudia el Grado de Bellas artes, el Máster de Formación de Profesorado a la el Máster de Producción e Investigación Artística en la Universitat de Barcelona. Ha sido invitada a hacer desfiles a Cologne Fashion Days y exposiciones a la Freie Akademie de Köln, Alemania, también ha expuesto su trabajo en la Galería H2o, a la Galería Mutuo de Barcelona, a la Galería Senda y a la Fundación Felícia Fuster. Ha sido artista residente en la Fábrica de Creación de Barcelona Fabra y Coats durante el año 2020. Actualmente combina la docencia en l'Escola llotja con la creación artística.